Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Sen personalidade xurídica

Dentro deste apartado inclúense as seguintes entidades:

  • Os fondos de investimento.

  • As unións temporais de empresas.

  • Os fondos de capital-risco, e os fondos de investimento colectiva de tipo pechado.

  • Os fondos de pensións.

  • Os fondos de regulación do mercado hipotecario.

  • Os fondos de titulización.

  • Os fondos de garantía de investimentos.

  • As comunidades titulares de montes veciñais en man común.

  • Os Fondos de Activos Bancarios.