Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Contribuíntes

Regulación: Artigo 7 LIS

Os contribuíntes serán gravados pola súa renda mundial, é dicir, pola totalidade da renda que obteñan, con independencia do lugar onde se producir e calquera que sexa a residencia do pagador.

Por último, a normativa do Imposto establece que contribuíntes deste Imposto designaranse abreviada e indistintamente polas denominacións sociedades ou entidades, termos que tamén van ser utilizados ao longo deste Manual práctico.

Son contribuíntes do Imposto cando teñan a súa residencia en territorio español:

  1. Con personalidade xurídica
  2. Sen personalidade xurídica