Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Obrigas formais

Regulación: Artigos 114.4 LIS

Aos efectos do cumprimento do presente réxime, a entidade deberá dispor dos rexistros contables necesarios para poder determinar os ingresos e gastos, directos ou indirectos, correspondentes ás actividades acollidas a este, así como os activos afectos ás mesmas.