Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe

  1. Ámbito de aplicación
  2. Determinación da base impoñible polo método de estimación obxectiva
  3. Tipo de gravame e cota
  4. Pagamentos fraccionados
  5. Aplicación do réxime
  6. Renuncia e incumprimento do réxime
  7. Obrigas formais
  8. Formalización do modelo 200