Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

As entidades que reúnen os requisitos do artigo 101 da LIS para ser consideradas empresas de reducida dimensión, que no período impositivo aplicasen un ou varios dos incentivos fiscais previstos no Capítulo XI do Título VII da LIS , deberán marcar o recadro [00006] «Incentivos entidade de reducida dimensión (Capítulo XI, Título VII LIS)» da páxina 1 do modelo 200.