Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00006 Incentivos entidade de reducida dimensión (Capítulo XI, Título VII LIS)

Deberán marcar este recadro as entidades de reducida dimensión que aplicasen un ou varios dos incentivos fiscais previstos para as devanditas entidades no Capítulo XI do Título VII da LIS.

O desenvolvemento do réxime tributario especial das entidades de reducida dimensión encóntrase no Capítulo 10 deste Manual práctico.