Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cadro resumo das modalidades de dedución por investimentos nas Canarias

Modalidades de deduciónPorcentaxes de
dedución
Límites
Gastos de investigación e desenvolvemento (art. 35.1 LIS) 45/75, 6/28 por 100
37 por 100 (adicional)
60/90 por 100
70/100 por 100
(A Palma, A Gomera e
El Hierro a partir de 7/11/2018)
Gastos de innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS) 45 por 100
Producións cinematográficas españolas (art. 36.1 LIS) (1) 54/45 por 100
Produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais (art. 36.3 LIS) (2) 40 por 100
Creación de emprego para traballadores con discapacidade (art. 38 LIS) 9.000/12.000 euros
(persoa/ano de incremento)
11.700/15.600 euros
(a partir de 7/11/2018)
Investimentos en activos fixos 25 por 100

50/70 por 100
60/80 por 100
(A Palma, A Gomera e
El Hierro a partir de 7/11/2018)

Producións cinematográficas estranxeiras (art. 36.2 LIS)

54/45 por 100
50 por 100

12,4 millóns de euros
Investimentos en territorios da África Occidental e gastos de propaganda e publicidade (art. 27 bis Lei 19/1994) 15/10 por 100 25/50 por 100

Notas á táboa:

(1) A disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994 establece, con efectos para os períodos impositivos que se inicien durante o ano 2020,  un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior a  12,4 millóns de euros, cando se trate de producións realizadas nas Canarias. (Volver)

(2) A disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994, con efectos para os períodos impositivos que se inicien durante o ano 2020, establece un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior a 12,4 millóns de euros, cando se trate de gastos realizados nas Canarias. Así mesmo, esta disposición establece con respecto ao importe mínimo de gasto que fixa a letra a) do artigo 36.2 da LIS , que os gastos realizados nas Canarias de animación dunha produción estranxeira  deberán ser superiores a 200.000 euros. En relación coa execución de servizos de efectos visuais, segundo o que se dispón na letra b) do artigo 36.2 da LIS , cando o produtor encárguese da execución de servizos de efectos visuais, os gastos realizados nas Canarias deberán ser inferiores a 1 millón de euros(Volver)