Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Capítulo 12. Réxime fiscal das Canarias

As entidades que apliquen o Réxime fiscal das Canarias, ademais das disposicións previstas na normativa xeral do Imposto sobre Sociedades (consulte o Capítulo 5 «Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da base impoñible» o Capítulo 6 «Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da débeda tributaria» deste Manual relativo á liquidación do Imposto), deberán ter en conta as especialidades que se desenvolven a continuación.

  1. Dedución por investimentos nas Canarias
  2. Reserva para investimentos en Canarias
  3. Bonificacións da cota íntegra
  4. Entidades da Zona Especial Canaria (ZEC)