Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Entidades da Zona Especial Canaria (ZEC)

  1. Creación e vixencia do ZEC
  2. Ámbito de aplicación
  3. Especialidades do Réxime Fiscal
  4. Determinación da base impoñible
  5. Formalización do modelo 200