Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Porcentaxes aplicables

A dedución por adquisición de activos fixos novos continúa aplicandose nas Canarias conforme ao Réxime de dedución vixente no momento da supresión do artigo 26 da Lei 61/1978 coas especialidades introducidas polo artigo 94 da Lei 20/1991.

Polo tanto, a porcentaxe de dedución do 5 por cento establecido na disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, poderá incrementarse de acordo co artigo 94.1. a) da Lei 20/1991. Este artigo indica que os tipos aplicables sobre os investimentos realizadas serán superiores nun 80 por 100 aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais. No caso desta dedución, a porcentaxe que hai que aplicar será o 25 por cento, xa que é o maior das dúas porcentaxes seguintes:

  • 5 % x 1,8 = 9%
  • 5 % + 20 % = 25%