Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Suposto práctico

A entidade «A» con domicilio fiscal nas Canarias realizou no exercicio 2020 investimentos nas Canarias que lle dá dereito a aplicarse a dedución pola adquisición de activos fixos novos (DAF). A dedución xerada neste exercicio é de 500 euros.

A dedución pola adquisición de activos fixos novos xerados pola entidade «A» en exercicios anteriores pendente de aplicar e que se vai a proceder a aplicar neste exercicio é:

 • Exercicio 2014: 300 euros
 • Exercicio 2015: 600 euros
 • Exercicio 2016: 900 euros

A cota íntegra axustada positiva da entidade «A» no exercicio 2020 (recadro [00582] da páxina 14 do modelo 200) é de 8.000 euros.

Esta entidade para aplicarse esta dedución ten que respectar os límites de 50/70 por cento. Estes límites calcularanse da seguinte forma:

 • DAF/2014: 300 < 8.000 x 0,5 = 4.000
 • DAF/2015: 600 < 8.000 x 0,5 = 4.000
 • DAF/2016: 900 < 8.000 x 0,5 = 4.000

Dedución do exercicio 2020:

 • Límite conxunto:

  300 + 600 + 900 = 1.800 < 8.000 x 0,7 = 5.600

 • Límite individual:

  DAF/2020: 500 < 8.000 x 0,5 = 4.000

Segundo os cálculos realizados, esta entidade cumpre os límites legais e poderá aplicar no exercicio 2020 a dedución pendente integramente, así como a dedución xerada neste exercicio.

Conforme a este exemplo, a entidade «A» deberá trasladar o importe das cantidades correspondentes á dedución por adquisición de activos fixos novos ao cadro «Deducións investimento nas Canarias con límites incrementados» da páxina 16 bis do modelo 200 da seguinte forma:

Deducións investimento nas Canarias con límites incrementados
(páxina 16 bis do modelo 200)
ExerciciosDedución
pendente / xerada
Aplicado nesta
liquidación
Pendente de aplicación
en exercicios futuros
2014: Activos fixos (Lei 20/1991) [00883] 300 [00884] 300 [00885] 0
2015: Activos fixos (Lei 20/1991) [00785] 600 [00789] 600 [00790] 0
2016: Activos fixos (Lei 20/1991) [01357] 900 [01358] 900 [01359] 0
2020: Activos fixos (Lei 20/1991) [02332] 500 [02333] 500 [02334] 0