Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Incompatibilidades

A aplicación da RIC é incompatible, para os mesmos bens e gastos, coas deducións para incentivar a realización de determinadas actividades reguladas no Capítulo IV do Título VI da LIS, e coa dedución por investimentos nas Canarias regulada no artigo 94 da Lei 20/1991.

Se se trata de activos usados e de solo, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, estes non poderán haberse beneficiado anteriormente do réxime previsto neste artigo, por dotacións que se realizasen con beneficios de períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2007 nin das deducións para incentivar a realización de determinadas actividades reguladas no Capítulo IV do Título VI da LIS , nin da dedución por investimentos regulados no artigo 94 da Lei 20/1991. Non obstante, considerarase apta o investimento que recaia en activos usados que sos parcialmente beneficiásense do réxime da reserva para investimentos nas Canarias na parte proporcional correspondente.