Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

O pagamento fraccionado do Imposto sobre Sociedades do ano 2021

Regulación: Artigo 40 LIS

A obriga de efectuar o pagamento fraccionado do Imposto sobre Sociedades realizarase da forma que se expón a continuación:

  • O pagamento fraccionado debe realizarse durante os primeiros vinte días naturais dos meses de abril, outubro e decembro do ano 2021.

    Para ter en conta:

    • Se os contribuíntes están sometidos a normativa foral de Navarra e tributan conxuntamente a ambas as dúas administracións, Navarra e Estatal, a presentación da autoliquidación modelo 202 e 222, efectuarase durante os vinte primeiros días naturais do mes de outubro de cada ano.

    • Se os contribuíntes están sometidos a normativa foral do País Vasco e tributan conxuntamente a ambas as dúas administracións, Vasca e Estatal, a presentación da autoliquidación modelo 202 e 222, efectuarase durante os vinte e cinco primeiros días naturais do mes de outubro de cada ano.

  • O devandito pagamento fraccionado realízase a conta da liquidación do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao período impositivo que estea en curso o día primeiro dos meses de abril, outubro e decembro do ano 2021.

  1. Modalidades de pagamentos fraccionados
  2. Elección de modalidade