Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Modalidade regulada no artigo 40.2 da LIS

Tomarase como base de cálculo a cota íntegra do último período impositivo cuxo prazo de declaración estivese vencido o día 1 do mes de abril, outubro e decembro, minorada nas deducións e bonificacións, así como nas retencións e ingresos a conta correspondentes a aquel, sempre que o devandito período impositivo fose de duración anual.

Á devandita base de cálculo se lle aplicará a porcentaxe do 18 por cento obtendo como resultado a contía do pagamento fraccionado correspondente.

Cando o último período impositivo cuxo prazo de declaración estivese vencido, sexa de duración inferior ao ano , débese ter tamén en conta a parte proporcional da cota de períodos impositivos anteriores, ata completar un período de doce meses.