Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Número de identificación fiscal da entidade representante/dominante (incluída no grupo fiscal)

Ademais do número de grupo fiscal, as entidades que marcasen os recadros [00009] ou [00010] da páxina 1 do modelo 200, deberán consignar no apartado «Grupo fiscal» da devandita páxina 1, o número de identificación fiscal (NIF) da entidade representante/dominante, incluída no grupo fiscal.

En caso de marcar o recadro [00009], trasladarase directamente o NIF da entidade declarante, consignado no apartado de identificación. No caso de que se marcase o recadro [00010], deberase consignar pola entidade declarante.

Polo tanto, os grupos cuxa entidade dominante non sexa residente no estranxeiro nin estea sometida á normativa foral, deberán consignar o NIF da entidade dominante. En cambio, os grupos cuxa entidade dominante resida no estranxeiro ou estea sometida á normativa foral, deberán consignar o NIF da entidade representante no momento da presentación dos modelos.