Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Incumprimento dos requisitos

O incumprimento dos requisitos previstos para aplicar a reserva de capitalización, dará lugar á regularización das cantidades indebidamente reducidas, así como dos correspondentes xuros de mora, nos termos establecidos no artigo 125.3 da LIS.