Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Base impoñible despois da reserva de capitalización e da compensación de bases impoñibles negativas (recadro 00552)

  1. Cálculo
  2. Reserva de capitalización
  3. Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores