Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores

Regulación : Artigo 26 LIS

  1. Consideracións xerais
  2. Límites á compensación de bases impoñibles negativas
  3. Excepcións á limitación na compensación de bases impoñibles negativas
  4. Bases impoñibles negativas excluídas da compensación
  5. Comprobación da Administración
  6. Formalización do modelo 200
  7. Supostos especiais