Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Límite da redución

A redución  da base impoñible en ningún caso poderá superar o importe do 10 por cento da base impoñible positiva do período impositivo previa a esta redución, á integración a que se refire o artigo 11.12 da LIS e á compensación de bases impoñibles negativas