Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cálculo

As entidades de reducida dimensión que apliquen o incentivo fiscal da reserva de nivelamento nos termos previstos no artigo 105 da LIS, deberán consignar no recadro [01330] «Base impoñible despois da reserva de nivelamento» da páxina 14 do modelo 200, o importe que resulte de aplicar os axustes recollidos nos recadros [01033] e [01034] da páxina 14 do devandito modelo correspondentes á aplicación do devandito incentivo fiscal, realizando o seguinte cálculo:

recadro [01330]= [00552] + [01033] - [01034]

Pode consultar as particularidades do cálculo da base impoñible despois da reserva de nivelamento (recadro [01330]), no apartado dedicado ás entidades de reducida dimensión no Capítulo 10 «Réximes tributarios especiais (II)» deste Manual práctico.