Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da base impoñible despois da reserva de nivelamento (páxinas 13 e 14 do modelo 200)

  1. Cálculo da base impoñible despois da reserva de nivelamento (recadro 01330)
  2. Axustes fiscais pola aplicación da reserva de nivelamento (recadros 01033 e 01034)
  3. Formalización do cadro «Reserva de nivelamento» (páxina 20 bis do modelo 200)
  4. Supostos prácticos