Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Pagamentos fraccionados

Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades están obrigados a realizar tres pagamentos fraccionados a conta da liquidación do devandito imposto correspondente ao período impositivo que se trate, nos termos establecidos no artigo 40 da LIS.

Os importes correspondentes a estes tres pagamentos fraccionados realizados polo contribuínte ao longo do exercicio, débense consignar nos seguintes recadros:

  • O contribuínte que tribute exclusivamente á Administración do Estado, deberá reflectir nos recadros [00601], [00603] e [00605], os importes correspondentes ao primeiro, segundo e terceiro pagamento fraccionado, respectivamente.

  • No caso de que o contribuínte tribute ante unha ou varias das Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e / ou Comunidade Foral Navarra, deberá reflectir nos recadros [00602], [00604] e [00606], os importes correspondentes ao primeiro, segundo e terceiro pagamento fraccionado, respectivamente.

Pode consultar o cálculo dos pagamentos fraccionados e a súa declaración no modelo 202 no Capítulo 14 deste Manual práctico.