Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cálculo

A cota íntegra axustada positiva óbténse aplicando sobre a cota íntegra as bonificacións e deducións ás que teña dereito o contribuínte.

Con esta finalidade, o contribuínte deberá consignar no recadro [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200, o resultado de restar da cota íntegra (recadro [00562]) a suma das cantidades consignadas no apartado de «Bonificacións e deducións por dobre imposición» da páxina 14 do modelo 200 relativas ás bonificacións e deducións ás que teña dereito o contribuínte:

[00582] = ([00562] + [01038]) - ([00567] + [00568] + [00563] + [00566] + [00576] + [00569] + [00570] + [01344] + [01280] + [00572] + [00571] + [00573] + [00575] + [00577] + [00581])

Para ter en conta:

Se ao efectuar esta operación óbténse unha cantidade negativa ou cero, consignarase «cero» nos recadros [00582] «Cota íntegra axustada positiva» e [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, pasando directamente a cubrir, se é o caso, os recadros relativos ás retencións (recadros [01785] a [01799] da páxina 14 bis do modelo 200), ata determinar a cantidade resultante da liquidación (recadro [00621]) e, se é o caso, o recadro [00622] da páxina 14 bis do modelo 200.