Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

Poderán aplicar esta dedución as entidades que realicen doazóns a entidades sen fins lucrativos ás que sexa de aplicación o réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, ou ás demais entidades beneficiarias de mecenado indicado no artigo 16 da devandita Lei.