Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020, teñen dereito a esta dedución, os produtores rexistrados no Rexistro Administrativo de Empresas Cinematográficas do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais que se encarguen da execución dunha produción estranxeira de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada terán dereito á dedución prevista neste apartado polos gastos realizados en territorio español.

Regulamentariamente poderanse establecer os requisitos e obrigas para ter dereito á práctica desta dedución.