Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións específicas das entidades sometidas a normativa foral

No recadro [00399] «Deducións específicas das entidades sometidas a normativa foral» da páxina 14 do modelo 200, recolleranse as deducións da cota íntegra que non correspondan a ningunha outro recadro de deducións e que de acordo coa respectiva norma foral aplicasen no período impositivo exclusivamente as entidades declarantes sometidas á devandita normativa de acordo co que se establece no Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, aprobado pola Lei 12/2002, do 23 de maio, ou no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, aprobado pola Lei 28/1990, do 26 de decembro.