Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

  • Recadro [00035] Aplicación réxime especial das fusións, escisións, achegas de activos e troco de valores (Capítulo VII, Título VII LIS)

    Marcarán este recadro as entidades que realicen as operacións ás que lles resulte aplicable o réxime tributario especial das fusións, escisións, achegas de activos, troco de valores e cambio de domicilio social dunha Sociedade Europea ou unha Sociedade Cooperativa Europea dun Estado membro a outro da Unión Europea, segundo o previsto no Capítulo VII do Título VII da LIS .

    Para ter en conta:

    Este recadro só deberá marcarse se no período impositivo obxecto de declaración, a entidade realizou algunha das operacións ás que resulta aplicable o devandito réxime tributario especial.

  • Recadro [00062] Réxime fiscal de operacións de achega de activos a sociedades para a xestión de activos (Lei 8/2012)

    Marcarán este recadro as sociedades que realicen operacións de achega de activos a sociedades para a xestión de activos a que se refire o Capítulo II da Lei 8/2012, do 30 de outubro, sobre saneamento e venda dos activos inmobiliarios do sector financeiro. Segundo o que se dispón no artigo 8 da Lei 8/2012, a estas operacións se lles aplicará o réxime especial das fusións, escisións, achegas de activos, troco de valores e cambio de domicilio social regulado no Capítulo VII do Título VII da LIS .