Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime fiscal aplicable ao final da UEFA Women's Champions League 2020

Con motivo de que fosen elixidas pola UEFA, as cidades de Bilbao e San Sebastián para albergar nelas o final da «UEFA Women's Champions League 2020», la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia regula el régimen fiscal específico aplicable a la final de la «UEFA Women's Champions League 2020».

Segundo establécese neste réxime fiscal, as persoas xurídicas residentes en territorio español constituídas con motivo do final da «UEFA Women's Champions League 2020» pola entidade organizadora ou polos equipos participantes estarán exentas do Imposto sobre Sociedades polas rendas obtidas durante a celebración do acontecemento e na medida en que estean directamente relacionadas coa súa participación nel .

Con respecto ao Imposto sobre a Renda de non Residentes os establecementos permanentes que a entidade organizadora do final da «UEFA Women's Champions League 2020» ou os equipos participantes constitúan en España con motivo do acontecemento estarán exentos polas rendas obtidas durante a súa celebración e na medida que estean directamente relacionadas coa súa participación nel .

Ademais, estarán exentas as rendas obtidas sen establecemento permanente pola entidade organizadora do final da «UEFA Women's Champions League 2020» o los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Women's Champions League 2020» e na medida en que estean directamente relacionadas coa súa participación naquela .

Pode consultar no Capítulo 5 deste Manual as consecuencias que ten na formalización do modelo 200, a aplicación deste réxime fiscal especial.