Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Aumentos (axustes positivos)

a) Resultados cooperativos

Na casa [C7] consignaranse os axustes derivados da diverxencia de criterios de valoración, a existencia de gastos fiscalmente non deducibles, etc., correspondente aos resultados cooperativos, que impliquen un incremento do resultado consignado na casa [C6].

En particular, na casa [C7] deberase incluír como axuste positivo, o importe correspondente á parte de dotación, con cargo a resultados cooperativos, ao Fondo de Educación e Promoción que sendo gasto contable do exercicio non sexa fiscalmente deducible.

b) Resultados extracooperativos

Na casa [E7] consignaranse os axustes derivados da diverxencia de criterios de valoración, a existencia de gastos fiscalmente non deducibles, etc., correspondente aos resultados extracooperativos, que impliquen un incremento do resultado consignado na casa [C7].

En particular, na casa [E7] deberase incluír como axuste positivo, o importe correspondente á dotación, con cargo a resultados extracooperativos, ao Fondo de Educación e Promoción que non é deducible fiscalmente.