Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Determinación da base impoñible (páxina 22 do modelo 200)

Segundo o disposto no artigo 16.1 da Lei 20/1990, para a determinación da base impoñible as sociedades cooperativas deben considerar de forma separada os resultados cooperativos e os extracooperativos.

Polo tanto, aínda que o artigo 57.4 da Lei 27/1999, do 16 de xullo, de Cooperativas establece que as sociedades cooperativas poden optar nos seus Estatutos pola non contabilización separada dos resultados extracooperativos, o réxime fiscal das cooperativas esixe, para efectuar a liquidación do Imposto sobre Sociedades, desagregar a base impoñible destas sociedades en dúas partes:unha correspondente aos resultados cooperativos e outra aos extracooperativos.

As sociedades cooperativas para determinar a súa base impoñible deberán trasladar ás casas [00553] «Resultados cooperativos» e [00554] «Resultados extracooperativos» da páxina 14 do modelo 200, o importe que consignasen nestas mesmas casas, obtido da desagregación da base impoñible realizada no apartado «Réxime de cooperativas» da páxina 22 do devandito modelo.

A ter en conta:

O resultado obtido nas casas [00553] e [00554] da páxina 22 do modelo 200 se trasladará automaticamente ás mesmas casas da páxina 14.

En consecuencia, a casa [00552] «Base Impoñible» da páxina 13 do modelo 200 deberá ser igual á suma das casas [00553] e [00554].

As sociedades cooperativas non obterán o importe da casa [00552] «Base impoñible» da forma indicada na liquidación xeral do Imposto (consulte o Capítulo 5 deste Manual), senón que deberán trasladar co seu signo, o importe da casa [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» á casa [00552].

A continuación, detállase como debe realizarse a desagregación da base impoñible no réxime especial de cooperativas, seguindo a estrutura recollida no apartado «Réxime de cooperativas» da páxina 22 do modelo 200: