Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Factor de esgotamento

Nas casas [C11] e [E11] deberase consignar con signo negativo, a redución por factor de esgotamento correspondente ás cantidades destinadas por aquelas sociedades cooperativas que desenvolvan actividades polas que poidan acollerse ao réxime fiscal da minería ou ao réxime fiscal da investigación e explotación de hidrocarburos, segundo corresponda a resultados cooperativos ou extracooperativos, respectivamente.

Igualmente, consignarase nestas casas, con signo positivo, como aumento ao resultado contable, as cantidades que deban ser integradas na base impoñible por producirse algún dos supostos establecidos nos artigos 94 e 97 da LIS, segundo corresponda a un ou outro tipo de resultados.

A ter en conta:

As casas [C11] e [E11] teñen correlación coas casas [00382] e [00381] «Minería e hidrocarburos:factor esgotamento (arts.91 e 95 LIS)» da páxina 13 do modelo 200, de modo que a casa [C11] pode cumprirse trasladando, con signo negativo, o importe consignado na casa [00382] e, con signo positivo, o consignado na casa [00381], que correspondan aos resultados cooperativos.Así mesmo, a casa [E11] pode cumprirse trasladando, con signo negativo, o importe consignado na casa [00382] e, con signo positivo, o consignado na casa [00381], que correspondan aos resultados extracooperativos.