Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)

Nas casas [C10] e [E10] consignarase con signo negativo a redución que corresponda polas cantidades dos resultados cooperativos e dos resultados extracooperativos destinadas á reserva por investimentos en Canarias, nas condicións establecidas no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, e con signo positivo o aumento ao resultado contable que xurda como consecuencia do incumprimento de calquera dos requisitos previstos no citado artigo.

A ter en conta:

As casas [C10] e [E10] teñen correlación coas casas [00404] e [00403] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 13 do modelo 200, de modo que a casa [C10] pode cumprirse trasladando o importe consignado nas citadas casas, con signo negativo se se trata de redución ao resultado contable e con signo positivo se se trata dun aumento.