Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Base impoñible a tipo de gravame especial (páxina 14 do modelo 200)

As entidades acollidas ao réxime da ZEC deberán consignar na casa [00559] «Base impoñible a tipo de gravame especial» da páxina 14 do modelo 200, a parte da base impoñible á que debe aplicarse o tipo especial de gravame do 4 por cento, polas operacións realizadas material e, efectivamente no ámbito xeográfico da ZEC seguindo para os efectos da súa determinación, as regras vistas no apartado dedicado á determinación da base impoñible das entidades da ZEC (artigo 44 da Lei 19/1994, do 6 de xullo).