Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Carácteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

  • Casa 00029 Réxime especial Canarias

    Marcarán esta casa as entidades que cumpran calquera dos apartados do modelo 200 que se detallan a continuación relativos á reserva por investimentos en Canarias do artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo.

  • Casa 00045 Investimentos anticipadas-reserva investimentos en Canarias (artigo 27.11 Lei 19/1994)

    Deberán marcar esta casa as entidades que realicen investimentos anticipados de futuras dotacións á reserva de Canarias, e que deban comunicar conxuntamente coa súa declaración do Imposto sobre Sociedades a súa materialización e sistema de financiamento nos termos establecidos no artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo.

    Recorde:

    As entidades que marquen esta casa, deberán marcar tamén a casa [00029] «Réxime especial Canarias».