Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Incompatibilidades

A aplicación da RIC é incompatible, para os mesmos bens e gastos, coas deducións para incentivar a realización de determinadas actividades reguladas no Capítulo IV do Título VI da LIS, e coa dedución por investimentos en Canarias regulada no artigo 94 da Lei 20/1991.

Se se trata de activos usados e de chan, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, estes non poderán terse beneficiado anteriormente do réxime previsto neste artigo, por dotacións que se tivesen realizado con beneficios de períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2007 nin das deducións para incentivar a realización de determinadas actividades reguladas no Capítulo IV do Título VI do LIS, nin da dedución por investimentos regulada no artigo 94 da Lei 20/1991.Non obstante, considerarase apto o investimento que recaia en activos usados que só parcialmente se tivesen beneficiado do réxime da reserva para investimentos en Canarias na parte proporcional correspondente.