Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00044 Contribuínte que aplica deducións do art. 36.1 e 3 LIS con financiamento realizado por outro contribuínte

Deberá marcar esta casa o produtor que aplique no período impositivo obxecto de declaración, as deducións por investimentos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental do artigo 36.1 da LIS e polos gastos realizados na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais do artigo 36.3 do LIS, cando a totalidade ou parte dos custos da produción fosen financiados por outro contribuínte nos termos establecidos no artigo 39.7 do LIS.