Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00074 Contribuínte que financia producións con dereito á dedución do art. 36.1 e 3 LIS

Deberá marcar esta casa o contribuínte que, segundo o disposto no artigo 39.7 da LIS, acredite o seu dereito a aplicar as deducións previstas nos apartados 1 e 3 do artigo 36 do LIS por participar no financiamento de producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación, documental ou produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizadas por outro contribuínte, cando acheguen cantidades en concepto de financiamento, para sufragar a totalidade ou parte dos custos da produción sen adquirir dereitos de propiedade intelectual ou doutra índole respecto dos resultados deste, cuxa propiedade deberá ser en todo caso da produtora.Estas achegas poderanse realizar en calquera fase da produción ata a obtención do certificado de nacionalidade.

Pode consultar as particularidades da dedución aplicable ao contribuínte que participa no financiamento no Capítulo 6 deste Manual práctico.

A ter en conta:

Ademais de marcar a casa [00074], estes contribuíntes para poder aplicar a dedución prevista nos apartados 1 e 3 do artigo 36 do LIS, deberán consignar no apartado «Información adicional producións cinematográficas españolas e espectáculos en vivo» da páxina 17 do modelo 200, o NIF do contribuínte que realiza a produción ou espectáculo que financian.