Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Participacións directas da declarante noutras sociedades e doutras persoas ou entidades na declarante á data de peche do período declarado

Este apartado divídese en dous subapartados: