Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Conta de perdas e ganancias (páxinas 38 a 40)

Nas páxinas 38, 39 e 40 do modelo 200 cumpriranse os saldos das contas representativas da conta de perdas e ganancias da entidade aseguradora.A tal fin, reprodúcense as equivalencias contables entre as diferentes partidas destas follas e as correlativas do Plan de contabilidade das entidades aseguradoras, aprobado polo Real Decreto 1317/2008, do 24 de xullo e modificado polo Real Decreto 1736/2010, do 23 de decembro.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cumpra no modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).