Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Imposto estranxeiro sobre os beneficios con cargo aos cales se pagan os dividendos obxecto de dedución por dobre imposición internacional

Cando na base impoñible do contribuínte se computen dividendos ou participacións en beneficios pagados por unha entidade non residente en territorio español e afectos á dedución para evitar a dobre imposición internacional establecida no artigo 32.1 da LIS, a que teña dereito o contribuínte, o importe correspondente ao imposto estranxeiro efectivamente pagado pola devandita entidade non residente en territorio español sobre os beneficios con cargo aos cales fosen aboados os devanditos dividendos, deberase incluír na casa [00351] «Imposto estranxeiro sobre os beneficios con cargo aos cales se pagan os dividendos obxecto de dedución por dobre imposición internacional (art. 32.1 LIS)» da páxina 13 do modelo 200, como corrección de aumento, con independencia de que o contribuínte aplique ou non a mencionada dedución.