Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo Imposto sobre Sociedades)