Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Redución de rendas procedentes de determinados activos intanxibles