Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Réxime fiscal aplicable ás rendas procedentes de determinados activos intanxibles

A regulación do incentivo de redución das rendas procedentes da cesión de determinados activos intanxibles («patent box») foi obxecto de diversas modificacións, polo que o réxime fiscal aplicable é distinto segundo a data en que se producise a cesión ou transmisión dos activos: