Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Gastos que sexan obxecto da dedución por investimentos realizados polas Autoridades portuarias

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2020 que non concluísen a 9 de xullo de 2020, en relación coa nova dedución por investimentos realizados polas autoridades portuarias regulada no artigo 38 bis do LIS, establece no artigo 15 n) da LIS que non serán deducibles aqueles gastos que sexan obxecto da dedución por investimentos realizados polas autoridades portuarias regulada no devandito artigo 38 bis do LIS, incluídos os correspondentes á amortización dos activos cuxo investimento xerase o dereito á mencionada dedución.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto no artigo 15 n) do LIS, o contribuínte no período impositivo en que se contabilicen os referidos gastos non deducibles fiscalmente, deberá realizar un axuste positivo na casa [02311] «Gastos que sexan obxecto da dedución por investimentos realizados polas autoridades portuarias (art. 15 n) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.