Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Multas, sancións e outros

O artigo 15 c) da LIS establece que non serán fiscalmente deducibles as multas e sancións penais e administrativas, as recargas do período executivo e a recarga por declaración extemporánea sen requirimento previo.

Cumprimentación do modelo 200

En relación co anterior, o contribuínte deberá realizar no período impositivo en que contabilice estes gastos considerados non deducibles, un axuste positivo ao resultado contable na casa [01815] «Multas, sancións e outros (art.º 15 c) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.