Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cálculo

As entidades de reducida dimensión que apliquen o incentivo fiscal da reserva de nivelación nos termos previstos no artigo 105 da LIS, deberán consignar na casa [01330] «Base impoñible despois da reserva de nivelación» da páxina 14 do modelo 200, o importe que resulte de aplicar os axustes recollidos nas casas [01033] e [01034] da páxina 14 do devandito modelo correspondentes á aplicación do devandito incentivo fiscal, realizando o seguinte cálculo:

casa [01330]= [00552] + [01033] - [01034]

Pode consultar as particularidades do cálculo da base impoñible despois da reserva de nivelación (casa [01330]), no Capítulo 10 dentro do apartado dedicado ás entidades de reducida dimensión.