Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Determinación da base impoñible despois da reserva de nivelación (páxinas 13 e 14 do modelo 200)

  1. Cálculo da base impoñible despois da reserva de nivelación (casa 01330)
  2. Axustes fiscais pola aplicación da reserva de nivelación (casas 01033 e 01034)
  3. Cumprimentación do cadro «Reserva de nivelación» (páxina 20 bis do modelo 200)
  4. Supostos prácticos