Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Reserva de nivelación

Regulación: Artigo 105 LIS

As entidades que reúnan os requisitos do artigo 101 da LIS para ser consideradas empresas de reducida dimensión no período impositivo, e apliquen o tipo de gravame previsto no primeiro parágrafo do artigo 29.1 do LIS, poderán aplicar o incentivo fiscal da reserva de nivelación, polo que poden minorar a súa base impoñible positiva ata o 10 por cento do seu importe.

Pode consultar as particularidades da aplicación da reserva de nivelación, así como o seu cumprimentación no modelo 200, no Capítulo 10 dentro do apartado dedicado ás entidades de reducida dimensión.