Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Bonificacións aplicables ás empresas navieiras en Canarias

Na casa [00581] «Bonificacións empresas navieiras en Canarias (art.º 76 Lei 19/1994)» da páxina 14 do modelo 200, consignarase a suma das bonificacións na cota ás que no seu caso, teña dereito a entidade declarante, entre as bonificacións reguladas no artigo 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

Pode consultar as particularidades destas bonificacións no Capítulo 12 «Réxime fiscal de Canarias» deste Manual práctico.