Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Tipo de gravame

Na casa [00558] «Tipo de gravame» farase constar o tipo de gravame que corresponda de acordo co réxime de tributación aplicable á entidade declarante.